Digital Marketing - B2B context

Skab vækst i virksomheden med digital marketing

Awesome Image

Specialister

Vi er specialiseret i B2B-virksomheder. Vi sikrer dig indsigt og bundlinje.

Awesome Image

10 års erfaring

Vi har, i mere end 10 år, skabt vækst i B2B-virksomheder.

Awesome Image

Strategisk procesbeskrivelse

Se vores procesbeskrivelse her på siden. Den hjælper alle B2B-virksomheder.

Kender I værdien af jeres hjemmeside?

Digital marketing i B2B kontekst

Den største forskel mellem B2B-virksomheder og B2C-virksomheder er længden på beslutningsprocessen. Beslutningsprocessen for B2C er typisk kortere, da investeringen er lavere. Der er altså typisk en lavere barriere for at foretage køb i en B2C kontekst, men der vil selvfølgelig altid være nogle undtagelser, som modarbejder vores tese, da der vil være variationer fra branche til branche samt i produkter og services.
Beslutningsprocessen i B2B handel er typisk længere end ved B2C, og derfor er det vigtigt at få kortlagt hele beslutningsprocessen ned til mindste detalje i alle faser. I skal vide præcist, hvad der kendetegner processen fra Awareness til Purchase og efterfølgende fra Purchase til Retention.
Hvis I vil have succes med virksomhedens digitale kanaler, skal der være helt styr på disse processer.
Se vores figur til venstre og læs videre for at få en dybere indsigt i, hvordan vi typisk arbejder med digital strategi med vores B2B-kunder.

Fortæl mig mere

Følg vores proces - så er du allerede godt på vej

Hvordan kommer jeg i gang?

Du skal kortlægge, hvilke processer, der kendetegner lige præcis din målgruppe. Dernæst skal du analysere, hvilke engagement punkter du har på din hjemmeside, og hvilke du mangler at udvikle. Disse punkter skal mappes og scores, hvorefter du slutteligt sætter tracking og rapportering op. Mange Marketing Automation systemer tracker data på dine specifikke engagement punkter. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du sætte det op via Google Tag Manager og Google Analytics. Igennem dette initiativ kan du kortlægge hele den digitale brugerrejse og vurdere, hvilke initiativer som understøtter hvad i beslutningsprocessen. Dette er en essentiel indsigt og nødvendighed, når du skal allokere dit marketingbudget og optimere dit marketingmix (kanalvalg, budget, budskaber med mere).

skal du sikkert fra land?

100 %

Forståelse for B2B

100 %

Erfaring med B2B

100 %

Trusted advisor for B2B

100 %

Optimering af B2B marketing

Buying proces

Kortlæg buying proces

I denne fase skal du kortlægge købsprocessen. Hvilke faser gennemgår din kunde før køb? De typiske faser er Awareness, Search/Information, Decision, Purchase og Retention. Der findes i princippet uendeligt mange faser, det vigtige i denne proces er, at I kategoriserer faserne, så det giver mening for jer. For B2B kunder fylder decision fasen meget, og det er vigtigt, at denne kortlægges. Har eksempelvis jeres kunder behov for et konkret tilbud, før de køber, og tilbyder I dette online? Hvor mange leverandører udvælger kunden typisk før køb, og hvordan differentierer I jer digitalt i forhold til jeres konkurrenter? Alle disse spørgsmål skal I have styr på, før I ejer hele beslutningsprocessen og giver jeres konkurrenter baghjul.

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

Kortlæg buying proces

Engagement Analysis

Kortlæg engagement process

I denne fase skal du kortlægge, hvilke engagement punkter på jeres hjemmeside, som har størst værdi for kunden og dermed flytter kunden mest mod et køb. Typisk har Awereness skabende digitale initiativer mindre betydning end Decision skabende initiativer. Eksempelvis har et engagement initiativ som en beregner(af tilbud) på jeres services/produkt større betydning end download af en contentguide. Dette skyldes, at kunden er interesseret i et konkret tilbud ved at benytte beregneren. Beregneren skal altså tillægges mere værdi end download af en contentguide.

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

Kortlæg engagement analysis

Mapping

Kortlæg Mapping

Under mapping tillægger I de enkelte engagementpunkter værdi. Hvis en bruger er moden til at købe, når denne har opnået 100 point, hvor mange point skal beregneren så have i forhold til content download? Og har I flere contentguides, hvilken værdi tillægger I så disse i forhold til hinanden og brugerens købsrejse?

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

Kortlæg Mapping

Tracking

Opsæt Tracking

Som nævnt tidligere, har de fleste marketing automations systemer mulighed for at tracke de enkelte engagement punkter på jeres hjemmeside. Dog er der flere elementer marketing automationssystemerne ikke er bygget til at måle på endnu. Det kan være klik på telefonnummer, klik på mail, afspillede videoer samt længden de har set osv.

Ved hjælp af Google Tag Manager og Google Analytics er det muligt at kortlægge samtlige engagement punkter på hjemmesiden, og derigennem måle hele værdien af brugerrejsen. Desværre oplever vi, at mange virksomheder, stadig kun måler på køb/udfyldte formularer. Dette er en stor fejl, da disse virksomheder kun ser på værdien i slutningen af brugerrejsen.

Opret Tracking

Rapportering

Indsigter og rapportering

Når de forrige faser er kortlagt, udviklet og implementeret, så er I klar til den sidste fase, nemlig rapportering. Data lyver ikke og igennem denne proces kan I løbende følge med, hvordan jeres marketing annoncer har påvirkning på hele beslutningsprocessen. Det er en essentiel indsigt i målet på at optimere jeres marketing indsatser. I kan igennem processen få indsigter i, hvor I performer godt og ikke mindst, hvor der er behov for optimering. Er det jeres annoncer, som ikke er gode nok, eller skal I prioritere optimering af jeres hjemmeside. Når denne fase er etableret, kan I på baggrund af data justere processerne og dermed rette de enkelte faser til.

Vi er klar til rapportering

Vi hjælper dig gerne i gang. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.

Skal du have hjælp?

Vi vil anbefale at afholde en workshop, hvor vi gennemgår processerne. Det er en rigtig god investering at have flere fra jeres organisation til at deltage i denne workshop, for at få så et nuanceret billede af brugerejsen som muligt. Hvis både salg, marketing, konsulenter, teknikere etc. deltager vil det give et tydeligere billede af virkeligheden end, hvis kun en afdeling er repræsenteret. Hvis I har mulighed for det, så kan det give værdi at invitere både nuværende kunder og potentielle kunder til sådan en workshop.

Hjælp til workshop

Husk processen

Processen er din vej til succes

  • Se faserne igennem

    Kortlæge, hvilke faser I selv kan varetage

  • Sprøg om hjælp

    Er det svært at knække nøden, så ring eller spørg ind til processen. Vi hjælper gerne

  • Din succes

    Din succes er vores succes. Processen virker - vi kan dokumentere det