Det står vi for

Strategisk arbejde med
B2B Digital Marketing

Sådan får du indsigt i værdien af din hjemmeside!

Den primære forskel på B2C- og B2B-virksomheder er længden på beslutningsprocessen. Beslutningsprocessen i B2B-handel er ofte længere end ved B2C, og det er derfor vigtigt at få kortlagt hele beslutningsprocessen i alle faser, ned til mindste detalje. I skal vide præcist, hvad der kendetegner processen fra Awareness til Purchase og efterfølgende fra Purchase til Retention.

Der er altså typisk en lavere barriere for at foretage køb i en B2C kontekst, men der vil selvfølgelig altid være nogle undtagelser, som modarbejder vores tese, da der vil være variationer fra branche til branche samt i produkter og services. Hvis I vil have succes med virksomhedens digitale kanaler, skal der være helt styr på disse processer. Se vores figur nedenfor og læs videre for at få en dybere indsigt i, hvordan vi typisk arbejder med digital strategi med vores B2B-kunder.

Strategisk arbejde med
B2B Digital Marketing

Sådan får du indsigt i værdien af din hjemmeside!

Den primære forskel på B2C- og B2B-virksomheder er længden på beslutningsprocessen. Beslutningsprocessen i B2B-handel er ofte længere end ved B2C, og det er derfor vigtigt at få kortlagt hele beslutningsprocessen i alle faser, ned til mindste detalje. I skal vide præcist, hvad der kendetegner processen fra Awareness til Purchase og efterfølgende fra Purchase til Retention.

Der er altså typisk en lavere barriere for at foretage køb i en B2C kontekst, men der vil selvfølgelig altid være nogle undtagelser, som modarbejder vores tese, da der vil være variationer fra branche til branche samt i produkter og services. Hvis I vil have succes med virksomhedens digitale kanaler, skal der være helt styr på disse processer. Se vores figur nedenfor og læs videre for at få en dybere indsigt i, hvordan vi typisk arbejder med digital strategi med vores B2B-kunder.Seneste Blogindlæg

Få viden på et strategisk- og taktisk niveau

B2B marketing Strategi - Sådan Sikrer Vi Din Succes

Hos Lemon Marketing benytter vi os af en cirkulær arbejdsproces. Vi arbejder cirkulært for hele tiden at optimere alle dele af den samlede indsats. På den måde styrkes konverteringsgraden på de igangværende initiativer bedst.


Hvordan kommer jeg i gang?

Følg vores proces og du er allerede godt på vej


Du skal kortlægge, hvilke processer der kendetegner lige præcis din målgruppe. Dernæst skal du analysere, hvilke engagement punkter du har på din hjemmeside, og hvilke du mangler at udvikle. Disse punkter skal mappes og scores, hvorefter du slutteligt sætter tracking og rapportering op.

Mange Marketing Automation systemer tracker data på dine specifikke engagement punkter. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du sætte det op via Google Tag Manager og Google Analytics. Igennem dette initiativ kan du kortlægge hele den digitale brugerrejse og vurdere, hvilke initiativer som understøtter hvad i beslutningsprocessen.

Dette er en essentiel indsigt og nødvendighed, når du skal allokere dit marketingbudget og optimere dit marketingmix (kanalvalg, budget, budskaber med mere).

Hvordan kommer jeg i gang?

Følg vores proces og du er allerede godt på vej


Du skal kortlægge, hvilke processer der kendetegner lige præcis din målgruppe. Dernæst skal du analysere, hvilke engagement punkter du har på din hjemmeside, og hvilke du mangler at udvikle. Disse punkter skal mappes og scores, hvorefter du slutteligt sætter tracking og rapportering op.

Mange Marketing Automation systemer tracker data på dine specifikke engagement punkter. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du sætte det op via Google Tag Manager og Google Analytics. Igennem dette initiativ kan du kortlægge hele den digitale brugerrejse og vurdere, hvilke initiativer som understøtter hvad i beslutningsprocessen.

Dette er en essentiel indsigt og nødvendighed, når du skal allokere dit marketingbudget og optimere dit marketingmix (kanalvalg, budget, budskaber med mere).

Buying proces

Kortlæg Buying Proces


I denne fase skal du kortlægge købsprocessen. Hvilke faser gennemgår din kunde før køb?

De typiske faser er Awareness, Search/Information, Decision, Purchase og Retention. Der findes i princippet uendeligt mange faser - det vigtige i denne proces er, at I kategoriserer faserne, så det giver mening for jer.

For B2B kunder fylder decision fasen meget, og det er vigtigt at denne kortlægges. Har jeres kunder eksempelvis behov for et konkret tilbud, før de køber, og tilbyder I dette online?

Hvor mange leverandører udvælger kunden typisk før køb, og hvordan differentierer I jer digitalt i forhold til jeres konkurrenter?

Alle disse spørgsmål skal I have styr på, før I ejer hele beslutningsprocessen og giver jeres konkurrenter baghjul.

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

"Sometimes later becomes never"

Buying proces

Kortlæg Buying Proces


I denne fase skal du kortlægge købsprocessen. Hvilke faser gennemgår din kunde før køb?

De typiske faser er Awareness, Search/Information, Decision, Purchase og Retention. Der findes i princippet uendeligt mange faser - det vigtige i denne proces er, at I kategoriserer faserne, så det giver mening for jer.

For B2B kunder fylder decision fasen meget, og det er vigtigt at denne kortlægges. Har jeres kunder eksempelvis behov for et konkret tilbud, før de køber, og tilbyder I dette online?

Hvor mange leverandører udvælger kunden typisk før køb, og hvordan differentierer I jer digitalt i forhold til jeres konkurrenter?

Alle disse spørgsmål skal I have styr på, før I ejer hele beslutningsprocessen og giver jeres konkurrenter baghjul.

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

"Sometimes later becomes never"

Engagement Analysis

Kortlæg Engagement Process


I denne fase skal du kortlægge, hvilke engagement punkter på jeres hjemmeside, som har størst værdi for kunden og dermed flytter kunden mest mod et køb.

Typisk har Awareness skabende digitale initiativer mindre betydning end Decision skabende initiativer. Eksempelvis har et engagement initiativ som en beregner(af tilbud) på jeres services/produkt større betydning, end download af en contentguide. Dette skyldes, at kunden er interesseret i et konkret tilbud ved at benytte beregneren. Beregneren skal altså tillægges mere værdi end download af en contentguide.

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

"Dream it. Wish it. Do it."

Mapping

Kortlæg Mapping


Under mapping tillægger I de enkelte engagementpunkter værdi. Hvis en bruger er moden til at købe, når denne har opnået 100 point, hvor mange point skal beregneren så have i forhold til content download? Og har I flere contentguides, hvilken værdi tillægger I så disse i forhold til hinanden og brugerens købsrejse?

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

"Dream bigger. Do bigger."

Mapping

Kortlæg Mapping


Under mapping tillægger I de enkelte engagementpunkter værdi. Hvis en bruger er moden til at købe, når denne har opnået 100 point, hvor mange point skal beregneren så have i forhold til content download? Og har I flere contentguides, hvilken værdi tillægger I så disse i forhold til hinanden og brugerens købsrejse?

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

"Dream bigger. Do bigger."

Engagement Analysis

Kortlæg Engagement Process


I denne fase skal du kortlægge, hvilke engagement punkter på jeres hjemmeside, som har størst værdi for kunden og dermed flytter kunden mest mod et køb.

Typisk har Awareness skabende digitale initiativer mindre betydning end Decision skabende initiativer. Eksempelvis har et engagement initiativ som en beregner(af tilbud) på jeres services/produkt større betydning, end download af en contentguide. Dette skyldes, at kunden er interesseret i et konkret tilbud ved at benytte beregneren. Beregneren skal altså tillægges mere værdi end download af en contentguide.

Er du interesseret i at komme i gang? Vi afholder workshops, hvor vi kortlægger denne proces

"Dream it. Wish it. Do it."

Tracking

Opsæt Tracking


Som nævnt tidligere, har de fleste marketing automations systemer mulighed for at tracke de enkelte engagement punkter på jeres hjemmeside. Dog er der flere elementer marketing automationssystemerne ikke er bygget til at måle på endnu.
Det kan være klik på telefonnummer, klik på mail, afspillede videoer samt længden de har set osv.

Ved hjælp af Google Tag Manager og Google Analytics er det muligt at kortlægge samtlige engagement punkter på hjemmesiden, og derigennem måle hele værdien af brugerrejsen.

Desværre oplever vi, at mange virksomheder stadig kun måler på køb/udfyldte formularer. Dette er en stor fejl, da disse virksomheder kun ser på værdien i slutningen af brugerrejsen.

"Little things make big days."

Indsigter Og Rapportering

Du skal have indsigter


Når de forrige faser er kortlagt, udviklet og implementeret, så er I klar til den sidste fase, nemlig rapportering. Data lyver ikke og igennem denne proces kan I løbende følge med, hvordan jeres marketing annoncer har påvirkning på hele beslutningsprocessen.

Det er en essentiel indsigt i målet på at optimere jeres marketing indsatser. I kan igennem processen få indsigter i, hvor I performer godt og ikke mindst, hvor der er behov for optimering.

Er det jeres annoncer, som ikke er gode nok, eller skal I prioritere optimering af jeres hjemmeside. Når denne fase er etableret, kan I på baggrund af data justere processerne og dermed rette de enkelte faser til.

Vi hjælper dig gerne i gang. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.

"Don’t wait for opportunity. Create it."

Tracking

Opsæt Tracking


Som nævnt tidligere, har de fleste marketing automations systemer mulighed for at tracke de enkelte engagement punkter på jeres hjemmeside. Dog er der flere elementer marketing automationssystemerne ikke er bygget til at måle på endnu.
Det kan være klik på telefonnummer, klik på mail, afspillede videoer samt længden de har set osv.

Ved hjælp af Google Tag Manager og Google Analytics er det muligt at kortlægge samtlige engagement punkter på hjemmesiden, og derigennem måle hele værdien af brugerrejsen.

Desværre oplever vi, at mange virksomheder stadig kun måler på køb/udfyldte formularer. Dette er en stor fejl, da disse virksomheder kun ser på værdien i slutningen af brugerrejsen.

"Little things make big days."

Indsigter Og Rapportering

Du skal have indsigter


Når de forrige faser er kortlagt, udviklet og implementeret, så er I klar til den sidste fase, nemlig rapportering. Data lyver ikke og igennem denne proces kan I løbende følge med, hvordan jeres marketing annoncer har påvirkning på hele beslutningsprocessen.

Det er en essentiel indsigt i målet på at optimere jeres marketing indsatser. I kan igennem processen få indsigter i, hvor I performer godt og ikke mindst, hvor der er behov for optimering.

Er det jeres annoncer, som ikke er gode nok, eller skal I prioritere optimering af jeres hjemmeside. Når denne fase er etableret, kan I på baggrund af data justere processerne og dermed rette de enkelte faser til.

Vi hjælper dig gerne i gang. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.

"Don’t wait for opportunity. Create it."

Er Du Klar Til Den Digitale Søsætning?

Vi hjælper dig gerne fra land. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.


Vi vil anbefale at afholde en workshop, hvor vi gennemgår processerne. Det er en rigtig god investering at have flere fra jeres organisation til at deltage i denne workshop, for at få et så nuanceret billede af brugerejsen som muligt.
Hvis både salg, marketing, konsulenter, teknikere etc. deltager vil det give et tydeligere billede af virkeligheden end, hvis kun en afdeling er repræsenteret.

Hvis I har mulighed for det, så kan det give værdi at invitere både nuværende kunder og potentielle kunder til sådan en workshop.


"Dream it. Believe it. Build it."

Er Du Klar Til Den Digitale Søsætning?

Vi hjælper dig gerne fra land. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.


Vi vil anbefale at afholde en workshop, hvor vi gennemgår processerne. Det er en rigtig god investering at have flere fra jeres organisation til at deltage i denne workshop, for at få et så nuanceret billede af brugerejsen som muligt.
Hvis både salg, marketing, konsulenter, teknikere etc. deltager vil det give et tydeligere billede af virkeligheden end, hvis kun en afdeling er repræsenteret.

Hvis I har mulighed for det, så kan det give værdi at invitere både nuværende kunder og potentielle kunder til sådan en workshop.


"Dream it. Believe it. Build it."
 • ”Vi er rigtig glade for at have opbygget et samarbejde med Lemon Marketing, som har hjulpet os med at blive mere synlige på de digitale platforme samt opbygningen af vores nye hjemmeside. Vi glæder os til at se hvad fremtiden bringer med vores lokale samarbejdspartner.”  
  Jens Uth Toldstrup
  Ejer af Saksild Strand Camping
 • “Vi havde et ønske om at øge vores digitale synlighed, og indgik derfor et samarbejde med Lemon Marketing. Allerede fra starten havde de sat sig ind i vores produkt, og var med deres professionelle indstilling gode til at tage os med i processen. Vi ønsker løbende at udvikle os som virksomhed, og lægger vægt på et tæt samarbejde. Vi søgte en loyal og jordnær samarbejdspartner, og derfor valgte vi at slå hovederne sammen med Lemon.”

  Kim Bækgaard
  Indehaver af Phoneworld
 • ”Lemon Marketing er en rigtig stærk samarbejdspartner, som med deres høje forretningsforståelse indenfor digital marketing har formået at bidrage med en kontinuerlig forretningsmæssig udvikling. Med en strategisk plan skaber de langtidsholdbar online synlighed, og afdækker brugerens digitale rejse. Vi er glade for samarbejdet og ser lyst på fremtiden!”

  Danni Frederiksen
  Ejer af SkiOutlet
 • “Jeg har brugt Lemon Marketing i over en årrække. De har hjulpet os med at optimere vores HubSpot løsning, samt SEO, LinkedIn og Google Ads. De har en høj faglighed, som skaber værdi og resultater for os!”

  Christian Mikkelsen
  CCO Apport Systems

Udvalgte referencer

 • ”Vi er rigtig glade for at have opbygget et samarbejde med Lemon Marketing, som har hjulpet os med at blive mere synlige på de digitale platforme samt opbygningen af vores nye hjemmeside. Vi glæder os til at se hvad fremtiden bringer med vores lokale samarbejdspartner.”  
  Jens Uth Toldstrup
  Ejer af Saksild Strand Camping
 • “Vi havde et ønske om at øge vores digitale synlighed, og indgik derfor et samarbejde med Lemon Marketing. Allerede fra starten havde de sat sig ind i vores produkt, og var med deres professionelle indstilling gode til at tage os med i processen. Vi ønsker løbende at udvikle os som virksomhed, og lægger vægt på et tæt samarbejde. Vi søgte en loyal og jordnær samarbejdspartner, og derfor valgte vi at slå hovederne sammen med Lemon.”

  Kim Bækgaard
  Indehaver af Phoneworld
 • ”Lemon Marketing er en rigtig stærk samarbejdspartner, som med deres høje forretningsforståelse indenfor digital marketing har formået at bidrage med en kontinuerlig forretningsmæssig udvikling. Med en strategisk plan skaber de langtidsholdbar online synlighed, og afdækker brugerens digitale rejse. Vi er glade for samarbejdet og ser lyst på fremtiden!”

  Danni Frederiksen
  Ejer af SkiOutlet
 • “Jeg har brugt Lemon Marketing i over en årrække. De har hjulpet os med at optimere vores HubSpot løsning, samt SEO, LinkedIn og Google Ads. De har en høj faglighed, som skaber værdi og resultater for os!”

  Christian Mikkelsen
  CCO Apport Systems


Mangler du en kompetent digital ekspert?
Vi sidder klar til at hjælpe!

"stop wishing start doing"

Mangler du en kompetent digital ekspert?
Vi sidder klar til at hjælpe!

"stop wishing start doing"