SEO strategi

Den effektive vej mod succes

Awesome Image

SEO hjulet

Vi arbejder, ud fra vores SEO-strategi hjul, med samtlige af vores kunder. Strategien tager kunden med i alle discipliner, fra Tracking til Rapportering.

Awesome Image

Best Practice

Vi møder din virksomhed, der hvor I er, med udgangspunk i SEO hjulet. Denne proces er essentiel for jeres succes.

Awesome Image

Modenhed

Nogle virksomheder arbejder fragmenteret med SEO andre mere strategisk. Med hjulet kan vi omfavne alle typer af kunder også din virksomhed.

SEO-strategihjul

Strategisk arbejde med SEO

SEO

89 % af alle køb har berøring med Google. Hvis du dermed ikke er synlig på Google, er det ens betydende med tabt bundlinje. Google en ekstrem vigtig digital kanal og den understøtter hele beslutnings processen. Du har derfor mulighed for at ranke på de ord som ligger meget tæt på et køb. Det er her den største værdi for dig ligger, når du ranker på disse ord, begynder vi har arbejde på ranking på lidt længere væk fra et køb. På denne måde arbejder vi os op ad i salgstragten og du vil stille og roligt begynde at 'eje' Google, på alle de relevante søgeord.
Vi har udviklet et strategihjul som sikre jer synlighed på Googles søgeresultater. Hjulet sikre at I optimerer samtlige discipliner i arbejdet med SEO. Det sikre samtidigt gennemsigtighed i vores arbejde, så du præcis ved hvad din investerede marketings krone går til.

Fortæl mig mere

Følg vores proces og du er allerede godt på vej

Hvordan kommer jeg i gang?

Du skal i gang, hvis du ikke allerede er i gang, så er du sent på den, for dine konkurrenter arbejder på at optimere deres SEO-indsats. Organisk trafik er den kanal som konverter nye kunder bedst, så du kan virkelig hente meget her. Nedenfor uddyber vi hver fase, læs det igennem, så vi kan starte arbejdet med SEO og du kan se, hvilke discipliner vi skal varetage og hvilke du selv kan.

skal du sikkert fra land?

100 %

Forståelse for SEO

100 %

Erfaring med SEO

100 %

Optimering af SEO

Det vigtigste element

Tracking

I vores arbejde med SEO starter vi altid ud med at opsætte tracking på jeres side (tilrettet, hvis det er etableret). Vi skal have mappet de vigtigste initiativer på jeres hjemmeside og sikret at disse informationer bliver samlet. Du kender garanteret allerede Google Analytics, men vidste du at Google analytics kun har kvantitative data? Google analytics fortæller ikke entydigt hele værdien af din. Har du eksempelvis sat mål op på tilmeldinger til dine nyhedsbreve, afspilning af video samt hvor meget brugeren ser af videoen, download af content guides, beregnede tilbud? Det er lige præcis her, hvor du skal berige Google, så du kan trække kvalitative data ud af Google. For det vi gerne vil vide er ikke enstemmigt, hvor mange som har besøgt din hjemmeside, men i stedet hvor mange af de besøgende som har interageret med din hjemmeside. Den vej igennem kan vi kortlægge værdien af de besøgende og herigennem ROI ‘en for din investerede marketingkrone. Ved hjælp af Google Tag Manager kan vi gå ind og ’skyde’ data ind i Google Analytics.

Skal vi i gang med tracking
SEO-strategihjul
SEO-strategihjul

Fundamentet for SEO, starter med en søgeordsanalyse

Keyword Analysis

Søgeordsanalysen er et ekstremt vigtigt element i SEO-processen. I denne fase kortlægger vi samtlige søgeord, som er relevante for jer. Antallet af relevante søgeord afhænger meget af branchen jeres virksomheder befinder sig i. I nogle brancher er det få søgninger spredt ud på et lille antal søgeord og selvsagt kan andre brancher have flere tusinde relevante søgeord med en ufattelig høj søgevolumen.
Med tools som Google Ads Keyword Planner eller Uersugges er du godt på vej til mod at kortlægge søgelandsabet for netop din virksomhed. Vi arbejdet struktureret med de data vi kan samle i arbejdet med at finde søgeord og kommer med en brutto liste, som viser antallet af søgninger og konkurrencen. Det sidste element i denne matrice er, at vi i sammenspil skal vurdere relevansen af de enkelte søgeord. Ud fra antallet af søgninger, konkurrencen og relevansvurderingen prioriterer vi søgeordene i en A, B og C kategori.

Skal vi have styr på jeres søgeord

Jeres side skal optimeres mod Googles ønsker

Onsite optimering

Ud fra søgeordsanalysen begynder arbejdet med onsite optimering. Googles tillægger Onsite mere og mere betydning, det er derfor vigtigt at du har optimeret din side mod de søgeord du gerne vil findes på.
Alle de søgeord vi har prioriteret som A skal kortlægges på hjemmesiden. Har du allerede i dag skrevet om de enkelte søgeord, har du brudstykker omhandlende søgeordet spredt ud over flere sider, eller mangler du helt at belyse søgeordene på din hjemmeside?
Vi hjælper med at afdække content gaps på din hjemmeside og vi komme i sammen omgang med anbefalinger til om content på din hjemme side skal flyttes, skrives mere eller oprettes helt nye side omhandlende søgeordet. I denne proces optimerer vi samtidig din robots.txt, sitemap, intern linkbuilding, meta descriptions, titles, komprimering af billeder osv. Er det russisk? Det er netop derfor vi arbejder med SEO, vi hjælper jer sikkert i gang og vi er 100 metre mestre i disciplinen.

Optimer min side
SEO-strategihjul

Outreach

Links er stadig vigtig for jeres placering

Outreach

Links er stadig et af de elementer i Googles algoritme, som har størst indflydelse på din placering på Google. Vi har igennem de seneste år specialiseret os i denne disciplin. Outreach handler kort fortalt om at skaffe links til jeres hjemmeside. Da Google i sine helt unge dage udarbejdede algoritmen, til at vurdere hvilke sider, der skulle vises først på siden var det ud fra mængden af links til siden. Lidt kantet fortalt ville den side med flest links blive vist som nr. 1 på Google. Dette element betyder til stadighed meget i Googles arbejde på at vurdere, hvilke sider der skal vises først. Vi hjælper med at kortlægge, hvilke links vi kan skaffe til jer. Vi har kortlægt 4 typer af links, links fra samarejdspartnere, links fra interessenter, links fra medier(objektive medie) og slutteligt bloggere. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere og kan fra dag 1 skaffe relevante links til jer. Vi kan tilmed overvåge dine konkurrenter, så vi hele tiden ved, hvad de arbejder på.

Skaf mig links

Du skal have indsigter

Rapportering

Vi udarbejder hver måned en rapport, hvor I kan følge med i udviklingen på jeres placering på Google for de udvalgte søgeord. Vi dykker også ned i den organiske trafik til jeres side, da de højere placeringer fører til mere trafik på siden. Da vi har sat tracking ’rigtig’ op på jeres side, kan vi også måle på den direkte værdi de højere placeringer har givet.
I denne rapport analyser vi også jeres konkurrenters udvikling. Hvis jeres konkurrenter pludseligt springer mange pladser op på Google, har vi værktøjer der kan analysere sig frem til, hvad dette skyldes. Dette kan give indsigter til vores arbejde for at optimere jeres side. Hvis I er utålmodige og ikke kan vente en måned, så har vi udviklet et dashboard(via Google Data Studio) som I kan tilgå når I vil.

Vi skal i gang med rapportering
SEO-strategihjul

Vi hjælper dig gerne i gang. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.

Skal du have hjælp?

Vi vil anbefale at afholde en workshop, hvor vi gennemgår processerne. Det er en rigtig god investering at have flere fra jeres organisation til at deltage i denne workshop, for at få så et nuanceret billede af brugerejsen som muligt. Hvis både salg, marketing, konsulenter, teknikere etc. deltager vil det give et tydeligere billede af virkeligheden end, hvis kun en afdeling er repræsenteret. Hvis I har mulighed for det, så kan det give værdi at invitere både nuværende kunder og potentielle kunder til sådan en workshop.

Hjælp til workshop

Husk processen

Processen er din vej til succes

  • Se faserne igennem

    Kortlæge, hvilke faser I selv kan varetage

  • Sprøg om hjælp

    Er det svært at knække nøden, så ring eller spørg ind til processen. Vi hjælper gerne

  • Din succes

    Din succes er vores succes. Processen virker - vi kan dokumentere det