Facebook Ads - Sådan sikrer vi din succes

Hos LemonMarketing benytter vi os af en cirkulær arbejdsproces. Vi arbejder cirkulært for hele tiden at optimere alle dele af den samlede indsats. På den måde styrkes konverteringsgraden på de igangværende initiativer bedst.

Awesome Image

Facebook er...

... den kanal vi har set største vækstrater med!

Awesome Image

Facebook Ads...

... når dine kunder på innovative måder!

Awesome Image

Facebook Ads?

Ja, lad os gå i gang nu. Segmenteringsværktøjet er helt i top!

Næsten 80 % af alle danskere er på Facebook! Er du?

Facebook Ads

Facebook er et medie, der er svært at afskrive, når vi taler om allokering af dit marketingmix. Facebook præsenterer nogle helt særlige fordele for dig som virksomhedsejer og annoncør. En af de mange fordele er, at vi kan ramme din målgruppe meget præcist. Facebooks annonceringsmotor gør det muligt at ramme brugere ned på et meget detaljeret niveau. Hvis du derfor kender din målgruppe, så kan vi med Facebooks annonceringsmotor, ramme din målgruppe meget præcist. Hvis du derimod ikke har et klart billede af virksomhedens målgruppe, kan vi med selvsamme værktøj teste os frem til din målgruppe via Facebook.
Det er samtidig muligt at understøtte hele beslutningsprocessen på Facebook, og det er især nemt at styrke din ’brand awareness’ på Facebook. Der findes forskellige budformer, som gør det muligt at byde til masserne, eller specifikt til få brugere som er købsparate. Budformerne kan du læse mere om længere nede på siden. Ydermere er det muligt at påvise værdien af annonceringen gennem hele beslutningsprocessen. Du kan i løbet af få timer komme i gang med annonceringen på Facebook.

Skal vi i gang?

Følg vores proces og du er allerede godt på vej

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du ikke allerede er i gang, så er du sent på den, for dine konkurrenter arbejder på at optimere deres Facebook-indsats mens du sidder og læser nu. Med Facebook har du mulighed for at segmentere på et meget fint niveau, og kommunikere dine budskaber til netop dem du ønsker. Nedenfor uddyber vi hver fase, læs det igennem, så vi kan starte arbejdet med Facebook og du kan se, hvilke discipliner vi skal varetage og hvilke du selv kan.

kom sikkert fra start

100 %

Forståelse for Facebook Ads

100 %

Erfaring med Facebook Ads

100 %

Optimering af Facebook Ads

Det vigtigste element

Tracking

Når vi arbejder med Facebook Ads anbefaler vi altid at starte ud med opsætning af tracking på jeres side. Hvis der allerede er sat tracking op gennemgår vi altid kontoen, så den er helt opdateret. Formålet med tracking er bl.a., at vi skal have mappet de vigtigste initiativer på jeres hjemmeside og sikret os, at disse informationer bliver samlet sammen.
Du er sikkert allerede bekendt med Google Analytics, men vidste du, at Google Analytics kun har kvantitativ data? Google analytics fortæller ikke entydigt hele værdien af din hjemmeside. Har du eksempelvis sat mål op på tilmeldinger til dine nyhedsbreve, afspilning af video samt hvor meget brugeren ser af videoen, download af content guides eller beregnede tilbud? Det er netop målepunkter som disse der skal trackes, så du kan berige Google Analytics og trække kvalitativ data ud.
Der er mange som stiller sig tilfreds med at få et overblik over, hvor mange besøgende deres hjemmeside har, men den egentlige værdi ligger i, hvor mange brugere der interagerer med hjemmesiden. Den vej igennem kan vi kortlægge værdien af de besøgende og herigennem ROI‘en for din investerede marketingkrone. Ved hjælp af Google Tag Manager kan vi gå ind og ’skyde’ data ind i Google Analytics.

Skal vi i gang med tracking

Track værdien af jeres Facebook Ads

Ram præcist din målgruppe

Target Group

Det unikke ved Facebook er, at det er muligt at ramme brugere ned på et meget specifikt segmenteringsniveau. Hvor Google (hvis man ikke er logget ind på sin Google konto), beregner sig frem til mange af deres segmenteringsoplysninger, har brugerne givet Facebook nogle helt andre fordele. Facebookbrugere har typisk opdateret deres profiler med alder, køn, familieforhold, geografi, interesser o.lign. Alle disse informationer kan vi, ved hjælp af Facebook Ads, udvælge og ramme. Facebook er ikke en Inbound-kanal ligesom Google Ads, men segmenteringsmulighederne gør, at Facebook er en kanal som tilsvarer en Inbound-kanal. Facebook Ads kan generere bundlinje for dig. Her taler vi både inden for B2B og B2C segmentet.

Ram min målgruppe

Kampagnetyper skal tilpasses hvert stadie i beslutningsprocessen

Stage & Bidding

Hvilken fase understøtter din kampagne i brugerens digitale rejse? Er det en awareness kampagne eller en specifik købskampagne? Forskellen kan være stor når du skal vælge, hvor i beslutningsprocessen din kampagne skal ligge. Hvis du kører en awareness kampagne, vil Facebooks annonceringsmotor sikre, at din annonce eksponeres til så stort et segment, som muligt. Derimod vil motoren, i forbindelse med en købskampagne, forsøge at optimere mod de personer, som er mest købsparate.
En ting er selve stadiet i beslutningsprocessen, noget andet er, hvordan du lægger bud ind mod dine segmenter. Ved awareness-kampagner er det muligt at få mange eksponeringer ved CPM budgivning, tilsvarende med købskampagner er der en klar fordel i CPC bidding. Endvidere kan du nemt sætte priskontrol på dine segmenter, så du aldrig overskrider et vist niveau. Det kan være brugbart i situationer, hvor du vil styre budgettet eller den maksimale pris pr. bud. Med en priskontrol sættes der dog også en grænse for volumen i kampagnen.

Vil du i gang?

Nøglen findes i sammenhængen mellem kommunikation og format

Format & Tekst

Facebook udvikler hele tiden mulighederne for annoncering på platformen. Du kan benytte video, billeder, tekst, lead forms, canvas etc. Fælles for alle mulighederne er, at Facebook IKKE bryder sig om tekst i billederne. Facebook anbefaler ’beskrivende’ billeder, som fortæller en historie i sig selv. Det er derfor vigtigt, at du gør dig tanker om, hvilke mål de enkelte kampagner skal indfri samt, hvordan det valgte format kan understøtte netop denne fortælling. Des bedre du er til at fortælle en relevant historie over for din målgruppe, des flere brugere vil interagere med din annonce. Derigennem vil du kunne opnå et større reach til lavere omkostninger.
Teksten, som du skriver over din annonce (på eks. opslaget), har stor indflydelse på, hvordan brugeren forstår og interagerer med annoncen. Vi anbefaler, at vi som minimum har to forskellige tekster/billeder, som vi tester mod den givne målgruppe (alt afhænger selvfølgelig af budget og målgruppe).

Hjælp mig med format og tekst

Du skal have indsigt

Rapportering

Vi udarbejder hver måned en rapport, hvor I kan følge med i udviklingen og værdien af annonceringen på Facebook. Fordi vi har sat trackingen korrekt op på jeres hjemmeside, har vi mulighed for, på baggrund af kortlæggelsen af hele brugerens digitale rejse, at måle den direkte værdi, som annonceringen har skabt. Dette bruger vi typisk til at komme med optimeringsforslag til hjemmesiden, samt til at optimere vores arbejde med Facebook Ads.

Vi skal i gang med rapportering

Vi hjælper dig gerne fra land. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.

Er du klar til den digitale søsætning?

Vi anbefaler altid at afholde en workshop, hvor vi gennemgår processerne for jer. Det er en rigtig god investering at have flere fra organisationen til at deltage i denne workshop. Herved opnår vi et så nuanceret billede af brugerejsen som muligt. Hvis både salg, marketing, konsulenter, teknikere etc. deltager, vil det give et tydeligere billede af virkeligheden end, hvis kun en afdeling er repræsenteret. Hvis I har mulighed for det, så kan det give yderligere værdi at invitere både nuværende kunder og potentielle kunder med til sådan en workshop.

Hjælp til workshop

Husk processen

Processen er din vej til succes

  • Se faserne igennem

    Kortlæg hvilke faser I selv kan varetage

  • Stil spørgsmål

    Ring og spørg ind til processen. Vi hjælper gerne med at knække nøden.

  • Din succes

    Din succes er vores succes. Processen virker - Det kan vi dokumentere!