Inbound Marketing

Skab vækst i virksomheden med inbound marketing

Awesome Image

Specialister

Vi er specialiseret i inbound marketing.

Awesome Image

10 års erfaring

Hubspot kan flytte jeres inbound til nye højder.

Awesome Image

Strategisk procesbeskrivelse

Se vores procesbeskrivelse her på siden.

Får I nok leads?

Inbound Marketing

Inbound marketing handler om at trække relevant trafik ind på din hjemmeside og engage dem, og slutteligt give dem en brugeroplevelse, så de konvertere til kunder. Det kan summeres ganske kort i modellen her.

Fortæl mig mere

100 %

Forståelse for B2B

100 %

Erfaring med B2B

100 %

Trusted advisor for B2B

100 %

Optimering af B2B marketing

Tiltrækker du de rigtige besøgende?

Attract fasen

I denne fase handler det om at trække relevant trafik ind på jeres hjemmeside. Typisk inddeler vi marketing kanaler i masse marketing og inbound marketing.
Massemarketing kanaler
Masse marketing er de klassiske kanaler som TV, Avis trykte annoncer, Pyloner, Pressemeddelelser, Blogging, SoMe etc. Det der kendetegner masse marketing, er at budskaberne fra annoncerne rammer mange modtagere, og at det ikke er muligt at kortlægge om modtageren er interesseret i dit produkt eller serviceydelse. Du har altså ikke indsigt i om modtageren er i købsprocessen for det du tilbyder.
Inboundmaketing kanaler
Inbound marketing kanaler er nyere kanaler som, Google Ads, Bing Ads, (SEM), Google Organisk, Bing Organisk (SEO) etc. Det der kendetegner inbound marketing kanaler, er at brugerne rammer færre modtagere, men modtagerne er alle modtagere som i større eller mindre grad er interesseret i dit produkt eller service ydelse. Den helt store forskel fra massemarketing, er at du kan kortlægge, hvor langt brugeren er i sin beslutningsproces. Herigennem kan du være mere relevant over for modtageren og derved kommunikere et budskab som tiltrækker relevant trafik.
Der er stor forskel på, hvornår du skal benytte massemarketing eller inbound marketing. Typisk er det en rigtig god ide at starte inbound marketing, når du har fokus på bunden af salgstragten. Og hvis du laver kampagner, hvor du ønsker en position værende ’top of mind’ for din målgruppe(i toppen af salgstragten), så er masse marketing typisk gode kanaler at benytte. Dette skyldes, som skrevet over for, at ved inbound rammer du få relevante og med masse marketing rammer du mange – hvor måske kun få er relevante.

Kortlæg buying proces

Kan du fastholde dine besøgende?

Engage fasen

I denne fase handler det om at du skal engage dine brugere. Du skal skabe en digital oplevelse, så de har lyts til at bliver på din hjemmeside, app, eller anden platform. Hubspot er blevet krediteret for at skabe termet Inbound Marketing. Hubspots platform er et marketing automation(MA) tool, som er bygget til at engage jeres brugere.

Kortlæg engagement analysis

Får du nok værdi ud af dine besøgende?

Delight fasen med Hubspot marketing automation

Hubspot er et at de førende Marketing Automation(MA) tools på markedet. Det er lavet og udviklet til marketingansatte, og har fokus på en ’nem’ og intuitiv brugerflade. Brugerne af Hubspot vil hurtigt føle sig hjemme i arbejdet med Hubspot. En anden grund til, at Hubspot er ekstremt relevant for mange store og mellemstore virksomheder er, at det understøtter hele beslutningsprocessen. Værende:

Awareness  Search/Information  Decision  Purchase  Retention.

Ud over, at Hubspot kan modne og generere leads til jer, så har I også muligheden for at skabe mersalg og lave opsalg.
Med Hubspot kan du opsætter landing pages, som fanger dine brugere via digitale magneter. Digitale magneter kan være download af content guide, bruger test, beregnere etc. Lige så snart brugeren downloader en content guide, skal I bede om relevante oplysninger på brugeren, e-mail, virksomhed, branche etc. Herved får I oplysninger på jeres brugere, som I kan segmentere. Efterfølgende kan I oprettet workflows, e-mail kampagner og sende interne notifikationer til sælgere, når I vurdere at brugeren er klar til et telefonopkald eller møde.

Kortlæg Mapping

Hvordan kommer jeg i gang med Hubspot og inbound marketing?

Skal du have hjælp?

Succes med Hubspot og andre MA-tools skabes i fundamentet samt den bagvedliggende strategi. Når vi arbejder med MA gør vi det i tre faser, som beskrevet herunder.

Indledende afklaring  Onboarding  Kampagner og drift

Den indledende afklaring er fundamentet for det videre projekt. Vi skal udnytte hinandens ressourcer bedst således, at alle parter bidrager i projektet på de elementer, hvor det giver mening. Derfor er den indledende afklaring et vigtigt arbejde. Nærværende skriv tager udgangspunkt i processen mod et fuldt fungerende set-up.

Hjælp til workshop

Proces for Hubspot

Sådan kommer du i gang?

1. Indledende afklaring
Der kan være mange gode grunde for at implementere et MA-tool, men toolet må ikke være begrundelse i sig selv. Derfor er det vigtigt, indledningsvist at få afklaret, hvad der ønskes opnået da det er afgørende for det videre arbejde. Er målet at tiltrække nye leads gennem italesættelse af pain og gains? Er målet at skabe bedre relation til allerede eksisterede kunder? Eller…?
Alt arbejde starter med indledningsvist at få afklaret mål og scope for hele projektet, samt afdækning af ressourcer. Dette effektueres gennem en workshop samt for-analyse.

Workshop - For analyse
På workshoppen gennemgås følgende elementer på baggrund af en analyse af virksomhedens nuværende set-up
• Hvilke systemer bruges i dag?
• Hvilke processer er vigtige at migrere?
• Opsætning af mål for projektet
• Hvilke data skal migreres samt hvordan?
• Hvilke workflows er inkluderet i projektet?
• Hvilke marketingkanaler skal integreres?
o Hvilket CMS skal integreres?
o Timeline samt faser for implementering

Hjælp til workshop

Proces for Hubspot

Sådan kommer du i gang?

2. Hubspot onboarding
På baggrund af pkt. 1 påbegyndes selve implementeringen af Hubspot. Hvis Hubspot ikke allerede er købt, bistår vi med forhandling mod Hubspot.
Overordnet kan onboarding inddeles i følgende faser:
1. System og portal opsætning
a. Opsætning af Privacy policy
b. Opsætning af Target domains
c. Opsætning af IP og henvisningsekskluderinger
d. Opsætning af filhosting domæne
e. Opsætning af subdomæner til landingssider, e-mail og blog
f. Opsætning af e-mail domæner til udsendelse af e-mail
g. Systemsetup
2. Definition af mappestrukturer, navngivningskonventioner for forms, flows, email, landingssider mv.
3. Kontakt migrering / import (evt. datarens)
4. Onsite formularer skal integreres med HubSpot eller vice versa. Herunder andre integrationer (Nuværende CRM eller ERP?)
5. Design af
a. E-mail templates
b. Landing page template
c. Blog template
d. Systemside templates
6. Implementering templates og sider
7. Undervisning (let) i basale funktioner
8. Måned senere: Master Class. Avanceret funktionalitet
Totalt set vil der til ovenstående være tale om mellem 30-60 timer. Der er tale om et stort spænd, da det skal afstemmes med interne ressourcer. Her er ubekendte ofte antallet af template designs samt implementering.

Hjælp til workshop

3. Indtræk, drift og andre marketing relaterede aktiviteter

Skal du have hjælp?

baggrund af den opsatte strategi skal Hubspots funktioner sættes i spil i samarbejde med nuværende samt nye aktiviteter. Nedenstående er blot eksempler på aktiviteter vi assisterer med:

Kampagne mod nye leads
Vi kører ofte kampagner og markedsføring mod nye leads. Her udføres kampagneopsætningen med baggrund i potentielle kunders pain(s). Det kan derfor være alt fra guides, whitepapers, beregnere eller andet. Dertil kommer, at det skal være så ”attraktivt”, at brugeren ønsker at afgive sine informationer for at få det. Heri udfører vi oftest følgende opgaver:
- Design og tekstforfatning af content
- Opsætning af landingssider
- Opsætning af flows
- Opsætning af relevant annoncering mod specifikke målgrupper
- Rapportering
Automatisering af processer mod kunder/leads
Vi oplever i stigende grad, at et Marketing Tool bruges til at håndtere interne processer. Det kan være som opfølgning på kundebesøg, opfølgning eller flows i forbindelse med messer, leadscoring eller andet. Her assisterer vi oftest med
- sparring på konkrete problemstillinger
- Undervisning i brug
- konkret udførelse og opsætning af flows, integrationer mv.

Hjælp til workshop

Husk processen

Processen er din vej til succes

  • Se faserne igennem

    Kortlæge, hvilke faser I selv kan varetage

  • Sprøg om hjælp

    Er det svært at knække nøden, så ring eller spørg ind til processen. Vi hjælper gerne

  • Din succes

    Din succes er vores succes. Processen virker - vi kan dokumentere det