Det står vi for

Det står vi for

Får I nok varme leads?

Inbound Marketing

Inbound marketing handler om at trække relevant trafik ind på din hjemmeside og engage dem, og slutteligt give dem en brugeroplevelse, så de konvertere til kunder. Det kan summeres ganske kort i modellen her.

- Tiltrækker du de rigtige besøgende?

Attract Fasen

I denne fase handler det om at trække relevant trafik ind på jeres hjemmeside. Typisk inddeler vi marketing kanaler i masse marketing og inbound marketing.


"The secret of getting ahead is getting started.”
- Mark Twain

Får I nok varme leads?

Inbound Marketing

Inbound marketing handler om at trække relevant trafik ind på din hjemmeside og engage dem, og slutteligt give dem en brugeroplevelse, så de konvertere til kunder. Det kan summeres ganske kort i modellen her.

- Tiltrækker du de rigtige besøgende?

Attract Fasen

I denne fase handler det om at trække relevant trafik ind på jeres hjemmeside. Typisk inddeler vi marketing kanaler i masse marketing og inbound marketing.


"The secret of getting ahead is getting started.”
- Mark Twain

Massemarketing kanaler

Masse marketing er de klassiske kanaler som TV, Avis, trykte annoncer, Pyloner, Pressemeddelelser, Blogging, SoMe etc. Det der kendetegner masse marketing, er at budskaberne fra annoncerne rammer mange modtagere, og at det ikke er muligt at kortlægge om modtageren er interesseret i dit produkt eller serviceydelse. Du har altså ikke indsigt i om modtageren er i købsprocessen for det, du tilbyder.

Inbound marketing kanaler

Inbound marketing kanaler er nyere kanaler som, Google Ads, Bing Ads, (SEM), Google Organisk, Bing Organisk (SEO) etc. Det der kendetegner inbound marketing kanaler, er at brugerne rammer færre modtagere, men modtagerne er alle modtagere som i større eller mindre grad er interesseret i dit produkt eller service ydelse.

Den helt store forskel fra massemarketing, er at du kan kortlægge, hvor langt brugeren er i sin beslutningsproces. Herigennem kan du være mere relevant over for modtageren og derved kommunikere et budskab som tiltrækker relevant trafik.

“Hold the vision, trust the process.”

Massemarketing kanaler

Masse marketing er de klassiske kanaler som TV, Avis, trykte annoncer, Pyloner, Pressemeddelelser, Blogging, SoMe etc. Det der kendetegner masse marketing, er at budskaberne fra annoncerne rammer mange modtagere, og at det ikke er muligt at kortlægge om modtageren er interesseret i dit produkt eller serviceydelse. Du har altså ikke indsigt i om modtageren er i købsprocessen for det, du tilbyder.

Inbound marketing kanaler

Inbound marketing kanaler er nyere kanaler som, Google Ads, Bing Ads, (SEM), Google Organisk, Bing Organisk (SEO) etc. Det der kendetegner inbound marketing kanaler, er at brugerne rammer færre modtagere, men modtagerne er alle modtagere som i større eller mindre grad er interesseret i dit produkt eller service ydelse.

Den helt store forskel fra massemarketing, er at du kan kortlægge, hvor langt brugeren er i sin beslutningsproces. Herigennem kan du være mere relevant over for modtageren og derved kommunikere et budskab som tiltrækker relevant trafik.

“Hold the vision, trust the process.”
Der er stor forskel på, hvornår du skal benytte massemarketing eller inbound marketing. Typisk er det en rigtig god ide at starte inbound marketing, når du har fokus på bunden af salgstragten. Og hvis du laver kampagner, hvor du ønsker en position værende ’top of mind’ for din målgruppe (i toppen af salgstragten), så er masse marketing typisk gode kanaler at benytte. Dette skyldes, som skrevet over for, at ved inbound rammer du få relevante og med masse marketing rammer du mange – hvor måske kun få er relevante.

- Kan du fastholde dine besøgende?

Engage Fasen

I denne fase handler det om at du skal engage dine brugere. Du skal skabe en digital oplevelse, så de har lyts til at bliver på din hjemmeside, app, eller anden platform. Hubspot er blevet krediteret for at skabe termet Inbound Marketing. Hubspots platform er et marketing automation(MA) tool, som er bygget til at engage jeres brugere.

“It’s hard to beat a person who never gives up.”
- Babe Ruth

Seneste Blogindlæg

Få viden på et strategisk- og taktiskniveau

Hvordan kommer jeg i gang?

Følg vores proces og du er allerede godt på vej


Hvis du ikke allerede er i gang, så er du sent på den, for dine konkurrenter arbejder på at optimere deres Inbound Marketing Motor mens du sidder og læser nu. Med Inbound Marketing har du mulighed for at ramme dine brugere, med det rigtig indhold, på det rigtige tidspunkt. Du kan endvidere modne dine brugere, så jeres salgsafdeling får brandvarme og slagsklare leads.

Hvordan kommer jeg i gang?

Følg vores proces og du er allerede godt på vej


Hvis du ikke allerede er i gang, så er du sent på den, for dine konkurrenter arbejder på at optimere deres Inbound Marketing Motor mens du sidder og læser nu. Med Inbound Marketing har du mulighed for at ramme dine brugere, med det rigtig indhold, på det rigtige tidspunkt. Du kan endvidere modne dine brugere, så jeres salgsafdeling får brandvarme og slagsklare leads.

1. Proces for Hubspot

- Sådan Kommer Du I Gang?

Den indledende afklaring

Der kan være mange gode grunde for at implementere et MA-tool, men toolet må ikke være begrundelse i sig selv. Derfor er det vigtigt, indledningsvist at få afklaret, hvad der ønskes opnået da det er afgørende for det videre arbejde.

Er målet at tiltrække nye leads gennem italesættelse af pain og gains? Er målet at skabe bedre relation til allerede eksisterede kunder? Eller…?

Alt arbejde starter med indledningsvist at få afklaret mål og scope for hele projektet, samt afdækning af ressourcer. Dette effektueres gennem en workshop samt for-analyse.

Workshop - Foranalyse

På workshoppen gennemgås følgende elementer på baggrund af en analyse af virksomhedens nuværende set-up

- Hvilke systemer bruges i dag?
- Hvilke processer er vigtige at migrere?
- Opsætning af mål for projektet
- Hvilke data skal migreres samt hvordan?
- Hvilke workflows er inkluderet i projektet?
- Hvilke marketingkanaler skal integreres?
- Hvilket CMS skal integreres?
- Timeline samt faser for implementering

“One day or day one. You decide.”

2. Hubspot onboarding

På baggrund af pkt. 1 - påbegyndes selve implementeringen af Hubspot.
Hvis Hubspot ikke allerede er købt, bistår vi med forhandling mod Hubspot.

Overordnet kan onboarding inddeles i følgende faser: - System og portal opsætning
- Opsætning af Privacy policy
- Opsætning af Target domains
- Opsætning af IP og henvisningsekskluderinger
- Opsætning af filhosting domæne
- Opsætning af subdomæner til landingssider, e-mail og blog
- Opsætning af e-mail domæner til udsendelse af e-mail
- Systemsetup definitioner af mappestruktur
- navngivningskonventioner for forms
- navngivningskonventioner for flows
- navngivningskonventioner for emails
- navngivningskonventioner for form landing pages

Onsite formularer skal integreres med HubSpot eller vice versa. Herunder andre integrationer (Nuværende CRM eller ERP?)

- Design af emails templates
- Design af blog templates
- Design af landing page templates
- Design af systemsidetemplaes
- Implementering af templates og sider
- Undervisning (let) i basale funktioner

Måned senere: Master Class. Avanceret funktionalitet


“Invest in your dreams. Grind now. Shine later.”

2. Hubspot onboarding

På baggrund af pkt. 1 - påbegyndes selve implementeringen af Hubspot.
Hvis Hubspot ikke allerede er købt, bistår vi med forhandling mod Hubspot.

Overordnet kan onboarding inddeles i følgende faser: - System og portal opsætning
- Opsætning af Privacy policy
- Opsætning af Target domains
- Opsætning af IP og henvisningsekskluderinger
- Opsætning af filhosting domæne
- Opsætning af subdomæner til landingssider, e-mail og blog
- Opsætning af e-mail domæner til udsendelse af e-mail
- Systemsetup definitioner af mappestruktur
- navngivningskonventioner for forms
- navngivningskonventioner for flows
- navngivningskonventioner for emails
- navngivningskonventioner for form landing pages

Onsite formularer skal integreres med HubSpot eller vice versa. Herunder andre integrationer (Nuværende CRM eller ERP?)

- Design af emails templates
- Design af blog templates
- Design af landing page templates
- Design af systemsidetemplaes
- Implementering af templates og sider
- Undervisning (let) i basale funktioner

Måned senere: Master Class. Avanceret funktionalitet


“Invest in your dreams. Grind now. Shine later.”

3. Indtræk, drift og andre marketing relaterede aktiviteter

På baggrund af den opsatte strategi skal Hubspots funktioner sættes i spil i samarbejde med nuværende samt nye aktiviteter. Nedenstående er blot eksempler på aktiviteter vi assisterer med:

- Kampagne mod nye leads
Vi kører ofte kampagner og markedsføring mod nye leads. Her udføres kampagneopsætningen med baggrund i potentielle kunders pain(s). Det kan derfor være alt fra guides, whitepapers, beregnere eller andet. Dertil kommer, at det skal være så ”attraktivt”, at brugeren ønsker at afgive sine informationer for at få det.
Heri udfører vi oftest følgende opgaver:
- Design og tekstforfatning af content
- Opsætning af landingssider
- Opsætning af flows
- Opsætning af relevant annoncering mod specifikke målgrupper
- Rapportering
- Automatisering af processer mod kunder/leads

Vi oplever i stigende grad, at et Marketing Tool bruges til at håndtere interne processer. Det kan være som opfølgning på kundebesøg, opfølgning eller flows i forbindelse med messer, leadscoring eller andet.

Her assisterer vi oftest med:
- Sparring på konkrete problemstillinger
- Undervisning i brug
- Konkret udførelse og opsætning af flows, integrationer mv.

“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.”
- Theodore Roosevelt

Er Du Klar Til Den Digitale Søsætning?

Vi hjælper dig gerne fra land. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.


Vi anbefaler altid at afholde en workshop, hvor vi gennemgår processerne for jer. Det er en rigtig god investering at have flere fra organisationen til at deltage i denne workshop.

Herved opnår vi et så nuanceret billede af brugerejsen som muligt. Hvis både salg, marketing, konsulenter, teknikere etc. deltager, vil det give et tydeligere billede af virkeligheden end, hvis kun en afdeling er repræsenteret.

Hvis I har mulighed for det, så kan det give yderligere værdi at invitere både nuværende kunder og potentielle kunder med til sådan en workshop.

“Work hard in silence, let your success be the noise.”

Er Du Klar Til Den Digitale Søsætning?

Vi hjælper dig gerne fra land. Processen gør det muligt for dig at trække relevante opgaver in-house.


Vi anbefaler altid at afholde en workshop, hvor vi gennemgår processerne for jer. Det er en rigtig god investering at have flere fra organisationen til at deltage i denne workshop.

Herved opnår vi et så nuanceret billede af brugerejsen som muligt. Hvis både salg, marketing, konsulenter, teknikere etc. deltager, vil det give et tydeligere billede af virkeligheden end, hvis kun en afdeling er repræsenteret.

Hvis I har mulighed for det, så kan det give yderligere værdi at invitere både nuværende kunder og potentielle kunder med til sådan en workshop.

“Work hard in silence, let your success be the noise.”
Udvalgte referencer


 • ”Vi er rigtig glade for at have opbygget et samarbejde med Lemon Marketing, som har hjulpet os med at blive mere synlige på de digitale platforme samt opbygningen af vores nye hjemmeside. Vi glæder os til at se hvad fremtiden bringer med vores lokale samarbejdspartner.”  
  Jens Uth Toldstrup
  Ejer af Saksild Strand Camping
 • “Vi havde et ønske om at øge vores digitale synlighed, og indgik derfor et samarbejde med Lemon Marketing. Allerede fra starten havde de sat sig ind i vores produkt, og var med deres professionelle indstilling gode til at tage os med i processen. Vi ønsker løbende at udvikle os som virksomhed, og lægger vægt på et tæt samarbejde. Vi søgte en loyal og jordnær samarbejdspartner, og derfor valgte vi at slå hovederne sammen med Lemon.”

  Kim Bækgaard
  Indehaver af Phoneworld
 • ”Lemon Marketing er en rigtig stærk samarbejdspartner, som med deres høje forretningsforståelse indenfor digital marketing har formået at bidrage med en kontinuerlig forretningsmæssig udvikling. Med en strategisk plan skaber de langtidsholdbar online synlighed, og afdækker brugerens digitale rejse. Vi er glade for samarbejdet og ser lyst på fremtiden!”

  Danni Frederiksen
  Ejer af SkiOutlet
 • “Jeg har brugt Lemon Marketing i over en årrække. De har hjulpet os med at optimere vores HubSpot løsning, samt SEO, LinkedIn og Google Ads. De har en høj faglighed, som skaber værdi og resultater for os!”

  Christian Mikkelsen
  CCO Apport Systems

Udvalgte referencer • ”Vi er rigtig glade for at have opbygget et samarbejde med Lemon Marketing, som har hjulpet os med at blive mere synlige på de digitale platforme samt opbygningen af vores nye hjemmeside. Vi glæder os til at se hvad fremtiden bringer med vores lokale samarbejdspartner.”  
  Jens Uth Toldstrup
  Ejer af Saksild Strand Camping
 • “Vi havde et ønske om at øge vores digitale synlighed, og indgik derfor et samarbejde med Lemon Marketing. Allerede fra starten havde de sat sig ind i vores produkt, og var med deres professionelle indstilling gode til at tage os med i processen. Vi ønsker løbende at udvikle os som virksomhed, og lægger vægt på et tæt samarbejde. Vi søgte en loyal og jordnær samarbejdspartner, og derfor valgte vi at slå hovederne sammen med Lemon.”

  Kim Bækgaard
  Indehaver af Phoneworld
 • ”Lemon Marketing er en rigtig stærk samarbejdspartner, som med deres høje forretningsforståelse indenfor digital marketing har formået at bidrage med en kontinuerlig forretningsmæssig udvikling. Med en strategisk plan skaber de langtidsholdbar online synlighed, og afdækker brugerens digitale rejse. Vi er glade for samarbejdet og ser lyst på fremtiden!”

  Danni Frederiksen
  Ejer af SkiOutlet
 • “Jeg har brugt Lemon Marketing i over en årrække. De har hjulpet os med at optimere vores HubSpot løsning, samt SEO, LinkedIn og Google Ads. De har en høj faglighed, som skaber værdi og resultater for os!”

  Christian Mikkelsen
  CCO Apport Systems


Mangler du en kompetent digital ekspert?
Vi sidder klar til at hjælpe!

"stop wishing start doing"