SEO-strategi | Sådan arbejder du strategisk med SEO | Lemon Marketing


Sådan arbejder vi strategisk med SEO

Google kommer løbende med ændringer i algoritmen for, hvordan Google Rank Brain vurderer et domænes troværdighed og relevans. Netop derfor er arbejdet med SEO en ongoing proces, hvilket vi forsøger at visualisere med vores SEO-strategihjul. I denne artikel vil vi beskrive vores SEO-strategi på et overordnet plan. Vores mål med denne artikel er, at du finder emnet interessant og relevant for dig og den virksomhed du sidder i til dagligt. Meningen med vores SEO-strategihjul er at give dig en overordnet skabelon og et fundament for i fremtiden at arbejde strategisk og struktureret med søgemaskineoptimering.
Vi vil nu gennemgå SEO-strategihjulets fem faser på et overordnet plan. I en senere artikel vil vi dykke ned i hver enkelt fase. Så ønsker du af en eller anden årsag ikke at vide, hvordan din virksomhed bliver synlig på en platform, som millioner af brugere forbinder med troværdighed og relevans, så skal du skynde dig at lukke din browser og tømme dine cookies.

Tracking

Vi begynder med tracking – for det gør vi altid. Uanset hvilken kunde eller case vi står med, så er tracking fundamentalt og helt essentielt – både for vores arbejde og for dig som kunde, når du skal vurdere om SEO er en rentabel investering. Vi skal bruge informationer om, hvordan brugerne har fundet vej til jeres hjemmeside og om og hvordan de interagerer med siden. Du skal som kunde bruge retvisende data om, hvad prisen på en konvertering er for SEO-initiativet. Tracking er med andre ord fundamentet for et langt og frugtbart samarbejde mellem os og vores kunder.

Google Tag Manager

For at få indsigt i den data skal engagement-points, call-to-actions og andre kontaktpunkter på hjemmesiden mappes og trackes. Det gør vi med Googles eget tracking-tool, Google Tag Manager. Alle disse punkter bliver sat op som målepunkter for den del af den digitale strategi, der handler om at trække relevant trafik ind på hjemmesiden. Målepunkterne bliver sat op i Google Tag Manager og informationerne vil derefter blive ”skudt” ind i et andet af Googles tools: Google Analytics.

Google Analytics

Du er sikkert allerede bekendt med eller har hørt om Google Analytics. Måske har du allerede været inde og kigge på data et par gange og måske bruger du det jævnligt allerede. Google Analytics er et rigtig godt tool, når det bliver brugt rigtigt. Google Analytics er rigtig god til at opsamle kvantitative data og det kan gå hen og blive værdifuld information. Problemet med den kvantitative data er, at det ikke entydigt fortæller værdien af din hjemmeside eller SEO-performance.

Vi kan altså via Google Tag Manager sætte målepunkter op på f.eks. tilmeldinger til nyhedsbrev, kontaktformularer, afspilninger af videoer og hvor længe brugeren ser videoen etc. Data fra disse målepunkter kan vi ”skyde” ind i Google Analytics og derved få kvalitativ data ud af Google. På denne måde går vi fra at kunne se, hvor mange der har besøgt hjemmesiden til, hvor mange af de besøgende, der har interageret med din hjemmeside.
Ved at sætte tracking op opkvalificerer du fra kvantitativ til kvalitativ data og vil kunne præcisere værdien af hjemmesidens besøgende og herigennem ROI’en for hver enkelt investerede marketingkrone.

Link:
Google Analytics: https://analytics.google.com/
Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com/

Søgeordsanalyse

Når der er styr på tracking, så har du et godt fundament under hele din digitale indsats. Næste fundament er keywordanalysen. Den fungerer som hjørnestenen i din forestående søgemaskineoptimering. Formålet med søgeordsanalysen er at kortlægge konkurrence og søgevolumen på samtlige søgeord, som er relevante for netop jeres virksomhed. Det giver sig selv, at nogle brancher er massivt repræsenteret i Google-søgninger, hvorimod mere snævre brancher og små nicheforretninger finder færre relevante søgeord og med en lavere søgevolumen – det betyder blot, at konkurrencen ofte er mindre og det gør det betydeligt nemmere at skabe resultater på den korte bane.
En grundig og gennemarbejdet keywordanalyse er fundamental for det arbejde der skal udføres i fase 3 (Onsite) og fase 4 (Outreach). Derudover er keywordanalysen også fundamentet for Bing Ads og Google Ads-kampagner – det vender vi tilbage til i en senere artikel.

For at ende ud med en rigtig god søgeordsrapport benytter vi os af to keyword-tools. Google Ads Keyword Planner og Neil Patels ubersuggest.io. Disse to keyword-tools sørger for, at vi afdækker omtrent 90% af de relevante søgninger der findes inden for et givent emne.

Google Ads Keyword Planner

Først fremsøger vi et bredt udsnit af en given søgeterm via Googles egen keyword planner. Fremgangsmåden afhænger af opgavens omfang. Hvis det f.eks. er en iPhone-reparatør, så finder vi frem til alle søgetermer som relaterer sig til ”reparation af iphone”. Er det en større webshop med flere hundrede varenumre, så inddeler vi i faner og inddeler søgeordene i kategorier.

Ubersuggest.io

Ubersuggest har flere elementer i sig, men vi bruger den til at fange nogle af de relevante søgetermer som Google Ads Keyword Planner ikke fanger. Det er temmelig ofte, at der gemmer sig nogle interessante og yderst relevante søgeord når du laver et udtræk fra ubersuggest.

Når vi har samlet alle søgeordene i et Google sheets eller excel-ark, begynder vi at inddele søgetermerne i A, B og C kategorier. Vi inddeler i kategorier med baggrund i tre informationer: Antal månedlige søgninger, konkurrence på søgeordet og relevansen for din virksomhed.
Kategori A er derfor de ord, som er mest relevant og som kræver den mindst mulige indsats. Søgeordsrapportens kategori A er derfor den kategori vi anbefaler at gå efter først. Når der er styr på kategori A kigger vi dernæst på kategori B og til sidst kategori C.
For at skabe de bedste forudsætninger for, at din SEO-indsats kan mærkes på dine opsatte mål fra tracking-fasen, er det en forudsætning, at din søgeordsrapport er gennemarbejdet ned til mindste detalje.

Link:
https://ads.google.com/intl/da_dk/home/tools/keyword-planner/
https://neilpatel.com/ubersuggest/

Onsite optimering

Tredje fase på vores SEO-strategihjul er onsite optimering. Den inddeler vi typisk i teknisk onsite og den mere content-baserede optimering.
Den tekniske del af onsite optimering går bl.a. ud på, at vi undersøger om hjemmesiden er responsiv og er optimeret til mobiles first. Derudover leder vi efter en robots.txt og sitemap.xml.

SEO Screaming Frog

Et af de tools vi bruger til at få indsigt i, om en hjemmesides optimeringsmuligheder er SEO Screaming Frog. SEO Screaming Frog crawler din hjemmeside og skaber et overblik over hjemmesidens url’er, page titles, meta descriptions, H1’ere og billedernes størrelse og Alt Text. Alle disse parametre er vigtige at have styr på for at hjemmesiden fungerer optimalt i forhold til Google Page Rank’s seneste algoritmeopdatering.
Derudover bruger vi også SEO Screaming Frog til at udarbejde en intern linkbuilding rapport, som har til formål at kanalisere styrken hen på de landing pages, som I gerne vil have, at brugerne finder. Alt dette udarbejdes med baggrund i den tidligere nævnte søgeordsrapport.

Udover ovennævnte punkter er der selvfølgelig også content. Google tillægger stadig content mere og mere værdi når den går ind og vurderer, hvordan en side skal ranke i søgeresultaterne. Derudover er dwell time også blevet tilskrevet mere værdi med tiden, så det kræver naturligvis content at holde brugere beskæftiget på din hjemmeside. Uanset om der skal skrives nyt, skrives videre eller skrives sammen, så vil det ofte være en god investering.
Det er ikke for sjov man siger ”Content is king!”.

Link:
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

Outreach

Det fjerde og næstsidste element i vores SEO-strategihjul er outreach – eller linkbuilding om man vil. Google tillægger stadig værdien af indgående links meget stor værdi, når den går ind og vurderer en sides DR. Linkbuilding øger altså chancerne for at blive fundet på relevante søgninger, men det forudsætter, at linkbuildingen er fra troværdige domæner. Jo flere links din side har fra troværdige domæner, des mere troværdighed tillægger Google jeres domæne og jo større sandsynlighed er der for at blive vist i Googles søgeresultater.

ahrefs.com

Et tool vi bruger meget ofte når vi arbejder med outreach og linkbuilding er ahrefs.com. ahrefs.com går ind og analyserer antal indgående links og disse domæners styrke (Domain Rating). Du kan også bruge ahrefs.com til at lave en konkurrentanalyse, hvis du vil vide, hvilke indgående links din konkurrent har og på den måde få indsigt i, om der er nogle af disse links, som du også selv skal have linkbuildet fra. Alt dette arbejde med linkbuilding er med til at styrke jeres domæne og øge sandsynligheden for at rangere højt på Google.
Linkbuilding er en af de ældste discipliner i SEO-håndbogen, men det er stadig et af de mest effektive tiltag.

Link:
https://ahrefs.com/

Rapportering

Rapportering er den sidste fase i SEO-strategihjulet – når dette er gennemført er SEO-arbejdet ikke fuldendt, men I har været igennem alle faser og er klar til en ny omgang. Som det fremgår af vores illustration, så hænger rapportering og tracking tæt sammen. I forbindelse med rapportering bruger vi oftest følgende tre tools:

  • Accuranker
  • Google Search Console
  • Google Analytics

Accuranker tager en given søgeterm og kigger på jeres hjemmesides placering på denne. Du skal altså bede Accuranker om en rapportering på et givent søgeord eller søgefrase.
Google Search Console er givet vis Googles eget værktøj og Google Search Console crawler jeres hjemmeside og kommer ud fra dette med anbefalinger til optimering på hjemmesiden. Derudover kortlægger den alle søgetermer, som Google mener er relevante for jeres hjemmeside. I sidste ende får man indsigt i den gennemsnitlige placering for det givne søgeord. Mange hjemmesider har rigtig mange forskellige søgeord, hvilket kan gøre det vanskeligt at gennemskue den samlede værdi og at få øje på udviklingen over tid – det vil vi komme nærmere ind på i en senere artikel.
Det sidste tool, det er Google Analytics, som vi også var inde på i tracking-fasen. Igennem Google Analytics kan du, som tidligere nævnt, følge med i trafikken på jeres hjemmeside og om brugerne gør det, som I gerne vil have dem til.
Rapporteringen er ankeret i hele indsatsen. Det er rapporteringen der giver et reelt billede af indsatsen og det er rapporteringen der danner grundlag for optimeringer for næste runde.

Link:
https://www.accuranker.com/
https://search.google.com/search-console/
https://analytics.google.com/

Dette blogindlæg er det første af mange. De emner vi berører i artiklen og i vores video af samme navn er kun overfladisk og vil blive udfoldet yderligere i løbet af de kommende uger og måneder. Læs mere på https://lemonmarketing.dk/seo/, følg med her på vores blog eller på vores youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCw__qe00A4DaYXXvdJ3hs-A

Kombineres organisk SEO, som det beskrives i artiklen, med Google Ads har amerikanske studier vist, at det hæver ROI (Return of investment) med op til 700%. Det kan du bl.a. læse om på https://blog.hubspot.com/marketing/google-adwords-ppc.Transkribering:

SEO-strategi | Hvordan arbejder du strategisk med SEO?

Hej og velkommen til Lemon Marketings videokanal. I dag bliver rigtig, rigtig spændende. I dag skal vi igennem, hvordan du kan arbejde strategisk med SEO og det kommer til udtryk i vores SEO-strategihjul, som i alt har fem faser. Vi tager dig igennem de fem faser; alt fra tracking til keywordanalyse (søgeordsanalyse) til onsite optimering til outreach og til rapportering. Alt hvad der sker herovre, er i forhold til outreach og det kommer i en senere video, men det er alt sammen elementer du skal lære i forhold til at arbejde taktisk og operationelt med outreach.

Citronerne tager dig igennem det hele. Så hæng med!

 

Tracking

Det første element i vores SEO-strategihjul er tracking. Tracking er hele fundamentet for din SEO-indsats. Igennem tracking kan vi monitorere om vi lykkes med SEO-initiativet eller om vi ikke lykkes med SEO-initiativet. Vi bruger typisk to redskaber til at monitorere det her:

Google Analytics

Det ene er Google Analytics, forkortet GA heroppe. Google Analytics ser på kvantitative data. Det vil sige, at man kan se, hvor mange besøgende der kommer fra søgemaskiner, man kan se, hvor lang tid den her trafik bruger på jeres side og man kan se om de bouncer og man kan se, hvilke sider de ser. De her elementer kan selvfølgelig ikke stå alene og det er også vigtigt, at man ser på de kvalitative data – og her bruger vi typisk Google Tag Manager.

Google Tag Manager

Google Tag Manager bruges til at skyde mål ind i Google Analytics og det kan være med til at måle engagement på jeres side. Altså:
Gør brugeren dét, I gerne vil have brugeren til at gøre på jeres hjemmeside?
Et engagement mål, eller et mål i sig selv kan være, om brugeren ringer til jer eller om brugeren udfylder en kontaktformular, udregner et pristilbud osv.
Her sætter man de her mål op i Google Tag Manager og skyder dem ind i Google Analytics

Keywordanalyse (søgeordsanalyse)

Det næste element i vores SEO-strategihjul er keywordanalysen (søgeordsanalysen). Det er egentlig her hele fundamentet omkring din SEO-indsats, den bliver skabt.
Hvad er det for nogle søgeord, du gerne vil findes på?
Vi prioriterer typisk søgeordsanalysen i tre kategorier: En A, B og en C Kategori, som bygger på tre informationer:

Hvor mange månedlige søgninger er der på det givne søgeord?
Hvor høj konkurrence er der på det givne søgeord?
Hvor stor relevans har det givne søgeord for jer?

Den her matrice bruger vi som sagt til at kortlægge og prioritere SEO-indsatsen. Vi skal selvfølgelig finde de ord, som kommer i A-kategorien; altså de væsentligste ord med den lavest mulige indsats. Herefter tilgår vi B-kategorien og til sidst C-kategorien. Det er med til, at vi kan skabe synlighed for jer i løbet af kort tid. Vi bruger typisk to tools – der findes rigtig, rigtig mange tools – vi bruger også flere tools, men de to primære, det er Ubersuggest.io og et andet, det er Google Keyword Planner. Det er med til at afdække omkring 90% af alle søgninger.

Onsite optimering

Det næste element i vores SEO-strategihjul, det er onsite optimering. Her bruger vi et tool, der hedder SEO Screaming Frog. SEO Screaming Frog kan være med til at give dig indsigt i, om du udnytter potentialet i dine page titles, i dine meta descriptions, i dine H1’ere, om du har husket Alt Text på dine billeder og derudover, så bruger vi SEO Screaming Frog til at lave en intern linkbuilding rapport, hvor vi egentlig kanaliserer linkjuicen hen på de sider, som I gerne vil findes på. Igen er alt dette med baggrund i søgeordsanalysen.

Outreach

Det næste element; det er outreach / linkbuilding. Google tillægger stadigvæk linkbuilding – indgående links – til jeres side rigtig, rigtig stor værdi, når den går ind og bedømmer om jeres side skal vises på Google. Des flere links i har fra troværdige sider, jamen des mere troværdighed tillægger Google jeres domæne og des større sandsynlighed har I for at blive vist på Google.

Ahrefs.com

Et af de tools vi bruger til outreach-fasen, det er ahrefs.com. Ahrefs.com går ind og analyserer, hvor mange indgående links i har og den går også samtidig ind og ser på styrken, altså, hvor troværdigt det her domæne er, som I får linkbuilding fra. Man kan også bruge det til at lave en konkurrentanalyse, hvis man vil se indgående links på konkurrerende sider og man kan igennem den her indsats også se, om der er nogle af de links, som man også selv skal have fat i.
Alt det her, det er med til at styrke jeres troværdighed og er med til at skabe mere synlighed på Google.

Rapportering

Det sidste element, det er rapportering. Og som I kan se, så er rapportering og tracking, de er knyttet tæt, tæt sammen. Når vi snakker rapportering, så bruger vi typisk tre tools. Det ene det er Accuranker. Accuranker går ind og ser på jeres placering på en given søgefrase/søgeterm. Man skriver altså det søgeord, som man gerne vil have rapportering på. Google Search Console er Googles eget tool, som crawler jeres hjemmeside. Den kommer med anbefalinger til optimering på hjemmesiden og den kortlægger samtidig alle søgefraser/søgetermer, som Google tænker er relevante for jeres hjemmeside. Og igennem alle de her relevante søgetermer kan man se den gennemsnitlige placering for det givne søgeord. De fleste hjemmesider har rigtig mange relevante søgeord og det kan godt være svært at navigere i Google Search Console for at se den samlede værdi og for at se udvikling over tid. Det sidste tool, det er Google Analytics. Vi har været inde på det. Igennem Google Analytics kan du følge om I får mere trafik ind på jeres hjemmeside og om trafikken gør det, som I gerne vil have dem til. Igen, det er bundet op på Google Tag Manager i forhold til engagement på jeres hjemmeside.

Tak for nu

Det var alt for nu. Skriv endelig kommentarer i bunden af kommentarfeltet, dem svarer vi på. Så hvis du har spørgsmål til, hvordan du arbejder strategisk med SEO, så er vi mere end villige til at svare på jeres spørgsmål. I beskrivelsen af videoen, der linkes der i øvrigt til de forskellige tools. Vi har også taget billeder af vores SEO-strategihjul, så I kan se mere omkring, hvordan vi arbejder strategisk med SEO på lemonmarketing.dk.

Det var alt. Hej igen!